Серниста киселина

серниста киселина

Сигма ООД е производител на серниста киселина.

Използването на серниста киселина осигурява получаване на вина с по-висок алкохолен градус,по-интензивен и стабилен цвят, повече екстракт и по-хармонечен вкус. Алкохолната ферментация протича нормално и вината са по-устойчиви на болести.

Използването на серниста киселина е задължително в години, когато една част от гроздето е загнило.

Сернистата киселина е течност без цвят с изразена задушлива миризма. Съдържа около 5-6% серен двуокис. Сернистата киселина се получава се чрез разтваряне на серен двуокис във вода. Характеризира се като нестабилна и от нея се отделя серен двуокис.
Поради тази причина е необходимо да бъде съхранявана в много добре запушени съдове. При работа със серниста киселина е много важно да се внимава, тъй като отделящият се серен двуокис е възможно да причини задушаване. Нужното  количество серниста к-на се определя от количеството на гроздето (на гроздовата каша или мъстта), които ще се сулфитират.
Например: ако трябва да се внесат 8 грама серен двуокис за 100 килограма каша или за 100 л. мъст при концентрация 5/100, се прави следното изчисление: Разделяме следната доза от 8 грама на концентрацията (5/100) и получаваме числото 1,6. Умножаваме го по 100 и получаваме количеството серниста киселина в мл. за 100кг гроздова каша (100 литра мъст), което в случая е 160мл. Серниста киселина. Ако общото количество на гроздето е 600кг. Тогава умножаваме 600х1,6 и полуичаваме числото 960, което фактически показва общото количество серниста киселина в мл.

Добавянето в мъстта става, като първо се добавя в отделна кофа с мъст предварително определеното количество серниста киселина. Хубаво се разбърква се и се налива в мъстта. Размесването се прави чрез претакване. Претакането се прави, докато цветът на мъстта избледнее. В случаите когато се сулфитира мъст, размесването се прави чрез разбъркване с дървена летва.

СИГМА ООД е производител на серниста киселина.

Разфасовки по 1 л. и по 0,500 л. PET бутилка. Стек по 12 бр.

запитване.