Химикали за плувни басейни

1. Химикали за обезпаразитяване на плувни басейни:

- натриев хипохлорид
- калциев хипохлорид (хлорна вар)
2. Химикали за физико-химично пречистване
- АЛСУ (коагулант за пречистване на питейни води)

– Препарат против обраствания